frato_pupitre

 

Per les escoles , la nostre principal raó de ser , i per la cual va néixer i desarrollarse  el  projecte inicial, vàrem crear i adaptar  els espais de la granja i les activitats segons les primeres escoles varen venir. Hem tingut i tenim un creixement lent i sostenible basat en aplicar el que anem aprenent de les demandes de les escoles que venen.

Així hem anat creant els espais amb les aportacions de les mestres que anaven venint de cada escola, a fi de millorar la estada al màxim possible.  I es així com o constaten les escoles que repeteixen la sortida cada any amb nosaltres.

La sortida de la granja esta força arrelada a les edats de entre 3 y 7 anys, on la majoria d’escoles fan aquesta sortida. Tot i que per nosaltres qualsevol edat es pot vincular a moltes activitats de una sortida a la granja , això es un fet que ens costara molt  donar a conèixer i convencer. Podem donar una explicació de quin color es un cavall ( 3 anys) , com es diu cada especie ( 4 anys) etc fins a relacionar comportaments de cavalls en manada per fer veure i entendre com la cohesió del grup es important ( 14 anys)..

Seguidament donarem a conèixer els tres eixos de les activitats per les escoles, els quals podem adaptar , combinar i modificar a cada escola i sortida segons les seves necessitats o temes que estiguin fent en aquell trimestre a l’escola.

ACTIVITATS

3 Itinerari Forestal

Hem dissenyat un Itinerari forestal on els infants entrin en contacte directe amb la natura i tots els seus elements a través dels sentits.

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les característiques del medi natural on vivim. A més de reflexionar sobre la responsabilitat individual envers el medi natural.

Per acabar la sortida, els infants elaboraran un herbari amb les diferents plantes que han conegut durant l’activitat i amb les que haurem estat treballant.

Objectius: Agilitat, superació, coneixement bosc proper, sostenibilitat, i responsabilitat

material calçat adequat, robra abric segons temporada

durada 1,5 h

nivells 1er fins a 6e

2 Hort ecològic

L’ objectiu d’ aquesta activitat és que els nens i nenes coneguin l’hort ecològic de primera mà. D’aquesta manera podran conèixer els diferents tipus de cultius segons l’època de l’any, el seu procés de creixement i com es treballa en un hort.  També aprendrem les característiques i la importància d’una bona alimentació.

A través dels sentits, podran conèixer tot el procés de creixement d’una hortalissa.

 

1 animals granja

 

Què menja el conill? Com es comuniquen els cavalls? Per què les gallines no volen?

Vine i descobreix les respostes.

El principal objectiu d’aquesta activitat és que a través dels sentits, els infants puguin conèixer les característiques  dels animals de la granja.

Per altra banda, busquem potenciar la creativitat dels infants, dibuixant i experimentant amb diferents materials el que han observat.

 

 

 

 

 

 

L’hort ecològic: plantar, regar, collir
 

 

Animals: Què, com, i per què